Vi bruger Cookies!     

         
 X     
organetik

Alt er svingninger
Organetik.SL er et princip, som orienterer sig mod materiens svingningsadfærd og de nyeste erkendelser indenfor kvantefysikken. Organetik.SL er ikke en terapi- eller diagnosemetode.

Kvantefysikken går ud fra, at fysiske atomer består af energihvirvler, som svinger og drejer konstant. Idet hver atom har sit specifikke energimønster, så at sige sin ”svingningsfrekvens”, har også sammenslutninger af atomer (molekyler) deres egen, identificerbar energimønstre. Således  efterlader enhver struktur i universet sin egen energisignatur.

Individuelt som et fingeraftryk
Organetik.SL beskæftiger sig med livsenergien, som enhver organisme er i besiddelse af. Med vore sanser erkender vi energi kun ved dets effekt. Med radiæstetiske metoder kan man også fastslå det svingningspotentiale, som enhver materie og ethvert levende væsen besidder/rummer. Organetik.SL har sit speciale i disse svingninger.

Vi fra organo.SL mener, at ikke to af de over seks milliarder mennesker har den samme svingning. Også vore organer, kirtler, nerver og celler råder over en konkret egenfrekvens. Disse egensvingninger kan påvirkes af forskellige faktorer. Ved siden af målbare påvirkninger af teknisk og geopatisk oprindelse tangerer os de mangfoldige emotioner fra vores omverden, positive såvel som negative. Især destruktive følelser som angst, ærgrelse, misundelse og skyldfornemmelse går ikke sporløst forbi os og kan derfor forandre vores egensvingning.

Tilbage til egensvingningen
Organetik.SL forsøger med hjælp af OrganetikRöhren og det tilhørende skubelememt at harmonisere forandrede svingninger og således at opnå egensvingningen igen.

Organetik.SL er ikke en medicinsk apparat og heller ikke et medikament eller lægemiddel. Den tjener ikke helbredelse, lindring, diagnosticering, afhjælpning eller forebyggelse af sygdomme eller deres følger. Produktbeskrivelserne er ikke en instruktion til selvdiagnose. Organetik.SL erstatter heller ikke en læges eller alternativ behandlers undersøgelse eller behandling. Resultater, som bliver radiæstetisk indikeret med OrganoSensoren, relaterer ikke til medicinske behandlinger og diagnoser.